Nehody, které mají společného jmenovatele. V případě nehody jste to vy, kdo způsobil škodu a jste to také vy, kdo ji musí nahradit, nehledě na to, kde a kdy ke škodě dojde. A zatímco u některých nehod jde o plnění za stovky či tisícovky, u některých škod může jít o miliony. Za všech okolností pomůže pojištění odpovědnosti, které se uzavírá pro každodenní život, nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance, které se vztahuje na způsobené škody v práci. Co mají tyto dvě pojistky společného a v čem se odlišují?

Nešikovnost i nepozornost

Ke škodě může dojít z rozličných důvodů, stačí malé klopýtnutí nebo drcnutí a spadne drahý přístroj nebo věc, a rozbijí se. Právě z toho důvodu se říká pojistka na blbost, což je pojištění odpovědnosti běžné, které je možné sjednat na maximální pojistnou částku ve výši 3, 5, 7 nebo 10 milionů korun. Vyšší částky ocení lidé, kteří holdují rekreačnímu sportování a jezdí na lyže nebo kolo do zahraničí. Pojistka se sjednává vždy bez spoluúčasti a může být také součástí majetkových pojištění, především pojištění nemovitosti nebo domácnosti.


Chcete mít jistotu při výběru správného pojištění právě pro Vás? Využijte portál srovnátor a zvolte vhodné pojištění odpovědnosti.


Do výše 500.000 korun a se spoluúčastí

Pojištění odpovědnosti je nejen pro občany, ale i zaměstnanci se může stát nehoda v pracovní době nebo při plnění svěřených úkolů zaměstnavatelem nebo v rámci pracovní náplně. V takovém případě musí škodu uhradit zaměstnanec svému zaměstnavateli, ale zákoník práce ustanovuje jako maximální částku 4,5násobek hrubé měsíční mzdy. Z toho důvodu je i maximální pojistná částka pro toto pojištění 500.000 korun. Spoluúčast je vždy povinná, ale její výši si lze upravit při sjednávání pojištění.

Bez úmyslu

Obě pojištění odpovědnosti mají celosvětovou platnost, u pojištění odpovědnosti občana se vztahuje pojistka také na všechny členy domácnosti vyjma psů nebo koní. U obou pojistek pak platí, že ke škodě nesmí dojít úmyslně nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či psychotropních látek. U zaměstnanců nadto nesmí jít o škodu vzniklou mimo pracovní náplň daného zaměstnance.

- spozor -

magazín

Rozbité okno míčem nebo nabourané firemní auto? Pojistka na blbost pomůže v životě i v práci!