Základem je minimalizace rizik – což znamená mít dostatek informací, vytváření portfolia se zkušenými partnery a rozložení kapitálu do více segmentů nemovitostí.

Jak se vyvíjejí jednotlivé segmenty nemovitostí a jak chránit své prostředky před inflací? Přihlaste se na webinář Přímé investice do retailových, průmyslových a rezidenčních nemovitostí 21. ledna o 17:00 a zjistěte více.

Investice do nemovitostí patří v současnosti k těm konzervativnějším z pohledu míry rizika. Pro investory je to příležitost jak v těchto nejistých časech diverzifikovat portfolio a vložit svůj kapitál do nemovitostí a pozemků s další výstavbou, které přinášejí zajímavé příležitosti k využití.

Fokus na příležitosti s růstovým potenciálem
V realitním segmentu uplatňuje investiční platforma Crowdberry stejný princip jako při investicích do firem, a to přímé spoluvlastnictví podílů společností spolu se zkušeným developerem. Soukromým investorům umožňuje vlastnit podíl přímo v konkrétní nemovitosti, participovat i menší investicí na větších nemovitostech v různých segmentech (např. Logistických halách nebo bytových domech), investovat po boku zkušeného partnera – developera a podílet se na výnosech z developmentu, nájmu a prodeje. Spoluvlastnictví nemovitostí má smysl iz pohledu zhodnocování prostředků, jelikož se kapitál ukládá do konkrétní a uchopitelné hodnoty. Navíc jsou tyto investice chráněny před inflací.

Dokud se investiční příležitost dostane k investorům, předchází jí poměrně důkladná analýza a proces přípravy. „Cílem Crowdberry je umožnit investorům spoluvlastnictví prémiových investic. Zaměřujeme se na jinak nedostupné investiční příležitosti s růstovým potenciálem a vyšším výnosem, než je v realitách zvykem. Díky tomu, že investoři získávají přímý podíl na nemovitosti bez prostředníků a investují přímo s developerem, je to pro ně zajímavější z pohledu zhodnocení, „vysvětluje Peter Bečár, partner Crowdberry. Celý proces je stavěn na transparentnosti počínaje výběrem partnera, nastavením podmínek až po otevřený přístup k investiční dokumentaci. Přímý kontakt s developerem a detailní poznání celé investice je základem pro investování v dnešní době.

Jak ovlivnila korona segmenty nemovitostí?
Reality procházejí velkou změnou v důsledku pandemie. Přepisují se nastavené parametry, což samozřejmě ovlivňuje míru rizika. Jsou však segmenty, kde tyto změny vytvořily nové příležitosti. Příkladem jsou investice do průmyslových, zejména logistických nemovitostí, které dlouhodobě ukazují pozitivní dynamiku. V současnosti zaznamenávají poptávka ze strany investorů. Je to dáno několika faktory, jako jsou dlouhodobé nájemní smlouvy, bonita nájemců a také výška nájmu průmyslových ploch, která se pohybuje na stabilní úrovni.

V průmyslových nemovitostech pokračuje růst hodnoty
Hodnota průmyslových nemovitostí roste díky trendu zrychlení e-commerce odvětví. Za posledních šest let se podíl e-commerce na celkovém retailu zdvojnásobil, přičemž pandemie tento růst urychlila o 1 – 2 roky. Například v České republice je aktuálně na úrovni v průměru kolem 13% a očekává se, že v roce 2025 to bude 29%. To vytváří tlak na potřebu kvalitních logistických a skladových prostor, ale i dodavatelské infrastruktury přepravních a logistických společností, které by dokázaly pokrýt vzrůstající nároky spotřebitelů. Poptávka po logistice za posledních pět let způsobil, že na Slovensku bylo prodáno až 80% prvotřídních nemovitostí většinou zahraničním investorům právě v průmyslovém segmentu. Hodnota těchto nemovitostí vzrostla o průměrně 60% od roku 2009.

V rezidenčním segmentu mají šanci projekty s přidanou hodnotou
V oblasti developmentu rezidenčního bydlení vidí Crowdberry potenciál v zaměření se na určité – specifické segmenty trhu. Jde o projekty, které přinášejí inovativní přístup k řešení otázky bydlení, ale i jejich příspěvku v rámci rozvoje komunity či urbanistických řešení. „Tento princip zaujal investory, kteří se na Crowdberry rozhodli investovat do moderního centra péče pro seniory a lidi trpící Alzheimerovou chorobou SeniorHouse se 150 lůžky a pozemkem o velikosti 20 000 m2. Přes léto jsme představili investici do bytového domu v širším centru Bratislavy s 29 byty s partnerem Atrios real estate, který zase s respektem přistupuje k podpoře rozvoje komunitního bydlení. Důležitá pro investory byla možnost investovat v přípravné fázi projektů, a tedy participovat na zisku z developmentu, „vysvětluje Peter Bečár.

- spozor -

magazín

Investice do nemovitostí v době korony vyžaduje větší transparentnost